Jak napisać list motywacyjny

Odpowiednia napisany list motywacyjny jest idealną reklamą, która w późniejszym czasie może zaowocować nawet zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną i zdobycie wymarzonej pracy. Jednak żeby do tego doszło należy przestrzegać pewnych zasad. Na przestrzeni lat bardzo zmieniły się standardy dotyczące listów motywacyjnych. Należy pamiętać przed niż na początku listu motywacyjnego nie należy umieszczać popularnych zwrotów, które w żaden sposób nie wyróżniają nas spośród innych osób.

List motywacyjny wzór

Na początku listu motywacyjnego należy umieścić odpowiednie sformułowanie tak, aby zachęcić potencjalnego pracodawcę do jak najbardziej wnikliwego przeczytania naszego CV i rozpatrzenia go w pozytywny sposób, co będzie skutkowało zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Bardzo popularnych sformułowań, ponieważ nie wyróżniał One nas w żaden sposób tłumu wiszących kandydatów i prawdopodobnie nie zwrócimy na siebie odpowiedniej uwagi, przed to nasza kandydatura zostanie od razu odrzucona. Mimo wszystko nie należy za bardzo przekraczać pewnych granic. Odpowiednio napisany list motywacyjny musi być napisany językiem profesjonalnym i musimy w nią wyrażać szacunek do osoby czytającej go.